Præsentation af DcH Mariager                                                                                                                                  


Mariager civile Hundeførerforening blev stiftet den 21. juni 1977 og startede med 18 medlemmer. I slutningen af september samme år, vedtog man at ansøge om optagelse i Danmarks civile Hundeførerforening (DcH).

Denne ansøgning blev imødekommet og den 1. januar 1978 blev man optaget i DcH som afdeling 313 Mariager.
Hundetræningen foregik på den gamle campingplads i Mariager, hvor man havde et lille klubhus samt et skur til materialer. I 1987 måtte man pga. klager flytte til den nuværende placering, Klostervej, på Klostermarken. Her indrettede man kassen fra en flyttevogn til klubhus og om efteråret 1987 udvidede man med en overdækket terrasse. I sommeren 1997 blev der bygget et nyt klubhus til erstatning af flyttevognskassen.
I 2009 flyttede vi til en anden placering på Klostermarken. (Åge Vestergaard havde købt vores tidligere træningsplads af Kommunen). DcH-Mariager købte to brugte skurvogne og indrettede dem til klubhus. Resultat blev vist på et åben hus arrangement i juni månede 2009. Siden er der sket forbedringer, maling både inde og ude, køkkenet har fået opvaskemaskine, der er lagt trægulv m.v.

Landsforeningen DcH blev stiftet i 1937 og består i dag af 114 lokalforeninger fordelt over hele landet, og et på Færøerne. DcH har sit eget konsulenttjeneste samt eftersøgningskorps.
I DcH´s lokalforeninger tilbydes træning til alle hunde, såvel rene racer som blandinger, såfremt de er vaccineret og har alm. ansvarsforsikring.

DcH-Mariager er en lille klub, der årligt har ca. 70 - 85 medlemmer. I DcH-Mariager tilbydes der lydighedskursus for nye hunde 3 gange om året (januar, april og august).
Yderligere tilbyder vi også hundetræning i DcH´s A-, B- , C-klasse samt Agility og Nosework, hvor nye hundeførere og hunde, der har gennemgået lydighedskursus eller lignende, starter i C-klassen.
Man kan så ved prøver opnå point til B-klassen samt A-klassen samt derefter E-klassen. Vi har sammen med nogle andre DcH klubber lavet en Ny C-klasse, der er gjort lidt nemmere end C-klassen. Vi har selvfølgelig også et motionshold, hvor man træner det, man har lyst til.

Der er også mulighed for at træne agility med sin hund. Der er to hold. Et der er for ”motionister” mandag eftermiddag, og et mandag aften, der er lidt mere konkurrance præget.
Klubben har udgiver  et klubblad 4 gange om året som stoppet i 2023 , hvor der gennemgås lidt af hvert om hunde og klubbens aktiviteter. Derudover har vi forskellige fællesaktiviteter, det vil fremgå ved opslag i klubhuset
eller på hjemmesiden. Hundetimes blev startet på generalforsamlingen i januar 1980, og havde 30 års jubilæum i 2010 det blev fejret med et blad trykt i farver.

Der trænes hund generelt hele året med undtagelse af en juleferie, der ligger i perioden december-januar. Datoerne vil fremgå her på hjemmesiden.Nyheder

Sponsorer