Ordensregler på DcH-Mariager´s træningsplads .....

  • Egentlig afstraffelse af hunden på træningspladsen er bortvisningsgrund.
  • Anvendelse af pig halsbånd - er forbudt.
  • Løse hunde på træningspladsen er kun tilladt med trænerens godkendelse.
  • Vis hensyn overfor andre på pladsen. Følg trænerens anvisninger. Vær opmærksom på skilte, flag og lignende da de ofte indikerer, at der er udlagt spor.
  • Meld afbud hvis du er forhindret i at deltage i træningen.
  • Mød i god tid, og husk at lufte hunden inden træningen begynder. Luft ikke hunden på træningspladsen.
  • Ingen hunde i klubhuset uden trænerens tilladelse. Husk at rydde op efter dig.

UDMELDELSE SKAL SKE SKRIFTLIGT TIL BESTYRELSEN.

Der er en skovl ved klubhuset til at fjerne efterladenskaber med; men du må selvfølgelig også medbringe en "lortepose"  hvis uheldet skulle være ude.

                                                                         

Nyheder

Sponsorer