Ny Træningsplads 2009.....

Vi er nu kommet så langt med den nye træningsplads, at lejekontrakten er underskrevet og første års husleje er betalt.
Vores kontrakt lyder på 25 år, heraf er de første 10 år opsigelses fri. Efter 10 år har kommunen mulighed for at opsige os med 6 måneders varsel. Det er der selvfølgelig ikke planer om lige nu, og der er da også givet os det indtryk, at vi sikkert kan være på den nye plads i meget lang tid (Men hvem ved, måske bliver vi en dag så "rige", at vi kan købe grunden).
At kontrakten har den lille opsigelses klausul har selvfølgeligt også haft indflydelse på bestyrelsens indstilling til klubhusets opbygning. Vi har valgt at finde en løsning, som vil kunne forrentes på 10 år. Så vi i værste tilfælde ikke skal flytte fra pladsen med gæld. Samtidig har vi valgt en løsning, hvor vi vil kunne demontere det nye klubhus og eventuelt flytte det med.
Det nye klubhus vil blive opbygget over to pavillioner, hver på 4 x 12 m. Disse to pavillioner har vi placeret ved siden af hinanden med knap to meters mellemrum. Vi vil så bygge de to pavillioner sammen under et fælles tag, og beklæde ydervæggene med stålplader. Herved får vi et klubhus på 120 m2, som kræver et minimum af vedligeholdelse udvendigt, og som, hvis det skulle blive nødvendig, kan flyttes senere.
Ved at fjerne noget af ydervæggene på begge pavillioner, kan vi lave et stort lokale og et godt køkken.
I den ene pavillion er der to toiletter, og da der siden vi byggede det gamle klubhus for mere end 10 år siden, er der blevet spurgt, om vi ikke snart skal have rindende vand indlagt, nu har vi besluttet at få lagt vand ind. Selvom det er ret dyrt at få etableret.
Vores spildvand vil blive ledt til en opsamlingstank, som så skal tømmes en gang imellem. Så der bliver ikke mulighed for et ubegrænset forbrug af vand. Der vil selvfølgelig også komme strøm ind.
Alt dette er selvfølgeligt ikke gratis. Alene de tre poster, el, vand og kloak koster omkring 60.000,- kr, og så kan vi ikke engang se noget af det.
Bestyrelsen har opstillet et byggebudget, som ligger lige under 200.000,- kr. og det er med forventet rabat på nogle af materialerne. Og selvom vi ikke regner med, at vi har regnet meget galt, som staten gør ved deres byggerier, så skal vi nok forvente, at den endelige pris vil passere de 200.000,- kr.
Vi har sparet ca. 80.000,- kr. op til at starte på. Så vi skal have skaffet ca. 120.000,- kr.
På generalforsamlingen i januar, blev der givet mulighed for at udstede klubaktier. Det vil vi selvfølgelig gøre, men det rækker nok ikke. Så vi skal også ud og søge hjælp ved diverse fonde og sponsorer. Og så må vi trække lidt på sparekassen.
Vi vil også forsøge at efterlyse nogle af de materialer vi skal bruge. Det kunne jo være, at der var en eller anden, der tilfældigt ved hvor vi kan få billigt terresedørs parti, et eller to vinduer med karm, der er ca. 1 m. bred (opdatering disse er skaffet 20.10.08), eller hvor der står et sæt køkken modul, som man ikke rigtig ved, hvor man skal gøre af. Det kunne tænkes, at der var en der havde en gennemløbs brønd til kloak, som man ikke har kunnet få sig til at smide ud.
I det hele taget har I nogle byggematerialer, som egentligt bare står og fylder op, så lad os det vide, for det kunne være, at vi kan bruge dem til det nye klubhus.
Pavillionerne er sat på pladsen, men da vi ikke har byggetilladelse endnu (opdatering er kommet 20.10.08) kan vi selvfølgelig ikke begynde at bygge dem om.
Så snart at byggetilladelsen er i hus, får vi brug for en del hjælp til at få bygget pavillionerne om. Her sætter vi vores lid til, at mange af medlemmerne kommer og hjælper.
Er der nogle der har mulighed for at låne en gummiged, en rendegraver eller en minigraver vil det være til stor hjælp.

Som I kan se, er der nok at tage sig til. Vi skal gerne have det nye klubhus klar til jul, for det gamle skal være væk og den gamle træningsplads ryddet inden nytår.
   Bent 


DcH-Mariager, 24-02-2013

Nyheder

Sponsorer