pote Indhold af hvalpekursus

1. Kurset løber over ca. 10 uger med to træningsgange om ugen
2. Træningstiden er ca. 45 minutter
3. Indholdet er fokuseret på helt basal hverdagslydighed, så hund og fører får "noget med hjem", dette kan bruges helt isoleret og
    uafhængigt af om de ønsker, at fortsætte på et andet hold efterfølgende.
4. Der bruges udelukkende positive træningsmetoder, baseret på nyeste viden givet både på trænerkurser, uddannelsen samt -
    naturligvis - løbende tilgået viden, f.eks. fra artikler i DcH blad og andre kilder.
5. Afsluttes med en evaluering, hvor den enkelte kursist får gennemgået de enkelte øvelser, samt en forklaring af, hvad der specielt
    skal fokuseres på fremadrettet.
6. Der gives et diplom for gennemført kursus.
7. Generelt er kravene til hund og fører en del lavere end de var tidligere - bl.a. pga. den halverede træningstid.
8. Der vil være to instruktører til kurset, således, at vi har mulighed for at give den enkelte hundefører så grundig hjælp og støtte som
   muligt.

Oplæget til indhold på hvalpekursus er givet af Randi